Zajęcia dla dzieci

Proponujemy sprawdzoną już przez nas formę łączenia nauki języka angielskiego i rozwijania zdolności artystycznych Państwa dzieci.

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat na zajęcia sobotnie trwające 2 godz. 15 min. W ramach tych zajęć prowadzone będą 45-minutowe zajęcia z języka angieskiego. Pozostałe 1,5 h przeznaczone będzie na zajęcia mające na celu rozwój Państwa dziecka. Zajęcia te obejmować będą gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne oraz muzyczne.

Zajęcia prowadzą nasi doświadczeni nauczyciele jęz. angielskiego oraz nauczania wczesnoszkolnego.

Cena zajęć - 30 spotkań po 2 godz. 15 min. w roku: 1500 zl

Zniżki w wysokości 5%:
- dzieciom kontynującym naukę w naszej szkole
- dla drugiej osoby z rodziny
- przy jednorazowej płatności

Opłaty można wnosić osobiście w naszej szkole przy ul. Pietrasze 1 oraz na konto: 32 8769 0002 0400 1447 2000 0010

Zadaj pytanie dotyczące kursów

Zapisać można dziecko osobiści w naszej szkole przy ul. Pietrasze 1 w Bialymstoku lub online.

Zapisz się