Kursy językowe z angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego

Oferta kursów językowych

W roku szkolnym 2020/2021 organizujemy tylko zajęcia indywidualne z języków obcych.


Oferta usług dofinansowanych ze środków UE w BUR. Są to przykładowe usługi. Możemy dostosować usługi do Państwa potrzeb.