Polityka prywatności

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINGUA Edyta Sylwia Jasińska z siedzibą przy ul. Niemeńskiej 132, 15-161 Białystok

2. Kontakt z Administratorem Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w jest możliwy poprzez adres e-mailowy: biuro@lingua.bialystok.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu udzielenia usług edukacyjnych, usług tłumaczenia przez LINGUA Edyta Sylwia Jasińska – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług edukacyjnych i tłumaczeń. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu usług edukacyjnych i tłumaczeń.

6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez LINGUA Edyta Sylwia Jasińska.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane w placówce firmy.