Szkolenia współfinansowane ze środków UE

Realizujemy zajęcia indywidualne i kursy językowe współfinansowane ze środków EFS w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Subregion Białostocki 3.2.1 RPO” na lata 2014-2020

Zajęcia odbywać się mogą stacjonarnie lub zdalnie.

Uczestnik pokrywa 15% kosztu kursu. Więej informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Oferta usług dofinansowanych ze środków UE w BUR. Są to przykładowe usługi. Możemy dostosować usługi do Państwa potrzeb.

Osoby zainteresowane realizacją bonu w naszej szkole, zapraszamy do rejestracji na szkolenia

telefonicznie: 507 063 332

mailowo: biuro@lingua.bialystok.pl