Zakończone szkolenia

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

W czerwcu 2010r. zakończyliśmy szkolenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE
POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOSCI PODLASKICH PRZEDSIEBIORSTW I ICH PRACOWNIKÓW

Założeniem projektu było podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego 50 małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego poprzez realizację szkoleń językowych z języka angielskiego. Adresatami szkoleń było 70 pracowników tych przedsiębiorstw mieszkających na terenie województwa podlaskiego zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie.

Wysokość dofinansowania szkoleń wynosiła 70% dla średnich przedsiębiorstw i 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Szkolenia językowe były poszerzone o elementy praktyczne języka biznesowego.

W ramach szkolenia uczestnicy mieli zapewnione:
- realizację 120 h szkoleniowych,
- realizację kursów w małych grupach - max 12 osób,
- podręczniki i materiały edukacyjne,
- profesjonalnie przygotowaną kadrę - doświadczeni lektorzy pracujący m.in. na wyższych uczelniach ekonomicznych,
- godziny szkoleń dostosowane do wymagań uczestników.

Raport z ankiety - śródkoresowy.

Raport z ankiety - końcowy.

Raport z realizacji projektu.