Szkolenia unijne

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

W czerwcu 2014r. zakończyliśmy szkolenia w ramach projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja III. współfinansowanego ze środków UE.

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego 100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. podlaskiego poprzez zwiększenie umiejętności posługiwania się j. angielskim i jęz. rosyjskim 150 pracowników tych przedsiębiorstw zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego. W ramach projektu wsparcie otrzymało 130 pracowników mikro i małych przedsiebiorstw i 20 pracowników średnich przedsiębiorstw.

Wartość dofinansowania wynosiła do 80% wartości szkoleń.

Zakres szkolenia (szczególnie w grupach zaawansowanych) obejmował język ogólny w znacznym stopniu poszerzony o elementy jęz. biznesowego czy wykorzystywanego w miejscu pracy. W zależności od poziomu nauczania, zakres obejmował zagadnienia takie jak m.in. telefonowanie, korespondencja handlowa, wzory listów prywatnych i oficjalnych (zaproszenia, podziękowania, list reklamowy itp.), telefaksy, zamówienia, zapytania i oferty, negocjowanie ofert, sprawozdania, spotkania i wizyty, przedstawianie i komentowanie grafiki, opis danych statystycznych, analiza schematu itp. Na wyższych poziomach w zależności od potrzeb obejmowano zagadnienia takie jak: firma i historia firmy, globalizacja, reklama (słownictwo dotyczące reklamy, rozwijanie umiejętności rozpoczynania i tworzenia prezentacji), media (korzyści jakie dają nam media), organizacja, zmiany (opisywanie zmian i trendów), strategia, konkurencyjność, jakość, zarządzanie marketingowe itp.

Szkolenie skierowane było zarówno do osób początkujących jak i znających języki na różnym poziomie i chcących tę znajomość pogłębić.

W ramach szkolenia językowego zapewniono:

  • realizację 120 h szkoleniowych/rok szkolny tj. 240 h w ramach całego projektu,

  • realizację szkoleń w małych grupach,

  • podręczniki, słowniki i inne materiały edukacyjne,

  • profesjonalnie przygotowaną kadrę - doświadczeni lektorzy pracujący na wyższych uczelniach,

  • godziny szkoleń dostosowane do wymagań uczestników,

  • realizacja szkoleń w centrum Białegostoku

Raport z badania ankietowego realizacji szkoleń.