Szkolenia unijne z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego

W lipcu 2011r. zakończyliśmy szkolenia językowe w ramach projektu POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO współfinansowanego ze środków UE.

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego 180 osób, w tym 135 kobiet i
45 mężczyzn, będących pracownikami zamieszkałymi i zatrudnionymi w województwie podlaskim poprzez realizację szkoleń językowych z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Szkolenia językowe były poszerzone o elementy praktyczne języka biznesowego.
Zakres tematyczny obejmował m.in. telefonowanie, korespondencja handlowa, wzory listów prywatnych
i oficjalnych (zaproszenia, podziękowania, list reklamowy itp.), telefaksy, zamówienia, zapytania i oferty, negocjowanie ofert, sprawozdania, spotkania i wizyty, przedstawianie i komentowanie grafiki, opis danych statystycznych, analiza schematu, historia firmy, globalizacja, reklama, media.

Na zakończenie kursu, 50 najlepszych uczestników, w ramach dodatkowych zajęć, zostało przygotowanych do międzynarodowego egzaminu TELC oraz z sukcesem przystąpiło do tego egzaminu.

Uczestnicy szkoleń na czas zajęć mieli możliwość zostawienia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pod opieką wykwalifikowanych wychowawców.

Ilość zrealizowanych grup szkoleniowych:
Jęz. angielski - 9 grup
Jęz. niemiecki - 3 grupy
Jęz. rosyjski - 3 grupy

W ramach szkolenia językowego zapewniono:
- realizację 120 h szkoleniowych,
- realizację kursów w grupach maks. 12 osobowych,
- podręczniki, słowniki i inne materiały edukacyjne,
- profesjonalnie przygotowaną kadrę - doświadczeni lektorzy pracujący na wyższych uczelniach,
- godziny szkoleń dostosowane do wymagań uczestników,
- realizacja szkoleń w centrum Białegostoku,
- opiekę nad max. 40 dziećmi na czas szkoleń odbywających się w sobotę,
- 24 h kursy przygotowujące do zdania międzynarodowego egzaminu TELC dla 50 najlepszych kursantów,
- przeprowadzenie egzaminu TELC dla wybranej grupy 50 osób.

Raport z realizacji projektu.