Szkolenia unijne

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Szkolenia z języka angielskiego w ramach Projektu:

W czerwcu 2012r. zakończyliśmy szkolenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE
POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOSCI PODLASKICH PRZEDSIEBIORSTW I ICH PRACOWNIKÓW. EDYCJA II.

Założeniem projektu było podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego 75 mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego poprzez realizację szkoleń językowych z języka angielskiego. Adresatami szkoleń było 100 pracowników tych przedsiębiorstw mieszkających na terenie województwa podlaskiego, w tym 70 kobiet i 30 mężczyzn.

Wysokość dofinansowania szkoleń wynosiła 80%.

Szkolenia językowe były poszerzone o elementy praktyczne języka biznesowego.

W ramach szkolenia uczestnicy mieli zapewnione:
- realizację 180 h szkoleniowych,
- realizację kursów w małych grupach,
- podręczniki i materiały edukacyjne,
- profesjonalnie przygotowaną kadrę - doświadczeni lektorzy pracujący m.in. na wyższych uczelniach ekonomicznych,
- godziny szkoleń dostosowane do wymagań uczestników.