Informacje o szkoleniu

Cyklicznie realizujemy 120-godzinne roczne kursy języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego na poziomach A1-C1 wspólfinansowane ze środków UE. Istnieje również możliwość prowadzenia zajęć u Państwa w firmie w przypadku zebrania grupy min. 4 osobowej lub prowadzenia zajęć indywidualnych.

O dofinansowanie mogą starać się pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie udzielane jest w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (wiecej informacji na stronie WUP w Białymstoku). Po zakończonym szkoleniu otrzymają Państwo zwrot do 80% kosztów szolenia.