Informacje o szkoleniu

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

W czerwcu 2015r. zakończyliśmy realizację projektu Znajomość języków obcych szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja IV. współfinansowanego ze środków UE.

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. podlaskiego poprzez zwiększenie umiejętności posługiwania się j. angielskim 88 pracowników tych przedsiębiorstw zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego.

Wartość dofinansowania wynosiła 80% wartości szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 70% dla średnich przedsiębiorstw.

W ramach projektu utworzono 8 grup szkoleniowych na poziomach A1-B2. Wszystkie grupy, oprócz realizacji podstawowych treści nauczanych na poszczególnych poziomach, realizowały również treści bezpośrednio związane z zadanimi jakie pojawiają się na międzynarodowymi egzaminie TELC. Szczególny nacisk kładziony był na rozwijanie wszystkich umiejętności językowych, wzbogacanie zakresu leksykalnego oraz praktycznego zastosowania gramatyki w celu porozumiewania się. Na koniec szkoleń wszyscy kursanci zdawali egzamin TELC na odpowiednim dla ich grupy poziomie. Wyniki egzaminu były bardzo wysokie. Średni wynik to 84%.

W ramach szkolenia językowego zapewniono:

  • realizację 120 h szkoleniowych w roku szkolnym,

  • przeprowadzono międzynarodowy egzamin TELC potwierdzający poziom kompetencji językowy uczestników po zakończonych szkoleniach,

  • realizację szkoleń w małych grupach,

  • podręczniki, słowniki, materiały multimedialne do nauki języka angielskiego, fiszki ułatwiające naukę słówek, książki do nauki gramatyki i słownictwa oraz rozwijające umiejętność słuchania i mówienia, jak też inne materiały edukacyjne,

  • profesjonalnie przygotowaną kadrę - doświadczeni lektorzy pracujący na wyższych uczelniach,

  • godziny szkoleń dostosowane do wymagań uczestników,

  • realizacja szkoleń w centrum Białegostoku

Raport z badania ankietowego realizacji szkoleń.